Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Η υποχώρηση είναι αδύνατη

"Αυτό που είναι το περισσότερο χαρακτηριστικό των μεγάλων κινήσεων στην τέχνη είναι ο ριζοσπαστισμός τους, η συνεχής υπέρβαση ορίων τους τους, η προσπάθειά τους να πλησιάσουν τον απόλυτο, για να υπερβεί τα πιο ακραία όρια της τέχνης. Όταν εκείνο το πιό απώτατο όριο επιτευχθεί, ένας άλλος ζωγράφος στη σκηνή, κάνει το κρίσιμο άλμα, ανακαλύπτει ακόμα έναν ελεύθερο χώρο πέρα από τα όρια, και άλλη μια φορά σταματά απότομα από ένα τοίχο. Φθάνει  ένας τοίχος που πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι ανοιχτοί χώροι πέρα. Η υποχώρηση είναι αδύνατη." Octavio Paz